Opdrachtgever: ASVZ

In Udenhout heeft ASVZ eenn van haar grootste zorglocaties. Deze locatie wordt herontwikkeld. Een groot deel van de bestaande bebouwing wordt gesloopt en er komen nieuwe woningen en voorzieningen voor terug. Vanuit mijn vorige werkgever heb mij al op diverse vlakken ingezet voor deze ontwikkeling. Daarbij heb ik onder andere de plattegronden voor de woningen uitgedacht en het ontwerp gemaakt voor de transformatie van een bestaande gymzaal naar zwembad.

In deze ontwikkeling volgt nu de invulling van de dagbesteding. Hiervoor zijn enkele plekken aangewezen. ASVZ heeft gevraagd schetsplannen op te stellen om de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken.

  • Type Zorg
  • Plaats Udenhout
  • Werkzaamheden Ontwerp, projectbegeleiding