Opdrachtgever: Portaal

Woningcorporatie Portaal wil de jaren 60 flat aan de Ankaradreef grondig renoveren, waarbij energiebesparing, toegankelijkheid en herkenbaarheid speerpunten zijn. Hiervoor is een prijsvraag uitgeschreven waarbij drie consortia zijn uitgenodigd om een plan te presenteren. Joop maakte onderdeel uit van het consortium Waardecreatie Ankaradreef, waarvan Boele en Van Eesteren (onderdeel Volker Wessels) en Van Wijk Vastgoedonderhoud de kartrekkers vormden.

Grote uitdaging in het plan is de toegankelijkheid. Zowel aan de voorzijde van de entreebeuk als aan de achterzijde is ruimte toegevoegd, waardoor het mogelijk is aparte toegangen voor de kelderlaag en de woningen te realiseren en een betere verbinding met het park achter de flat te maken. Daarnaast kunnen door de uitbouwen bij de entrees accenten toegevoegd worden, waardoor een menselijke maat rondom de entrees ontstaat. Dit zorgt voor een grotere herkenbaarheid, omdat elk portiek zijn eigen beeldtaal krijgt.

Aan deze prijsvraag is gewerkt vanuit Joop BV.

  • Type Wonen
  • Plaats Utrecht
  • Werkzaamheden Ontwerp