Opdrachtgever: Programmabureau Groene Hart

De Stuurgroep en het Programmabureau Groene Hart voeren vanuit de overkoepelende provincies de regie over de ontwikkeling van Nationaal Landschap Het Groene Hart. Doel is de ontwikkelingen vanuit een helder toekomstperspectief te monitoren en te ondersteunen. Belangrijk speerpunt hierin is recreatie en toerisme.

De Stuurgroep zet zich actief in voor projecten die aansluiten op het toekomstperspectief. In het kader hiervan is een concept geboren voor een landmark waarin van alles is te doen. Naast het vieren van de kwaliteiten van het Hollandse landschap zijn er ook allerlei activiteiten te doen voor vele verschillende doelgroepen.